Radiere

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie (la cerere)

Acte necesare:

 • Cererea proprietarului;
 • Certificatul de inmatriculare (în original);
 • Actul de identitate al proprietarului în original şi copie. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 • Cartea de identitate a vehiculului (în original şi copie);
 • Dovada depozitării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii. (declaraţie olografă însoţită de copia unui document care atestă deţinerea unui spaţiu adecvat(curte, garaj, teren);
 • Dovada achitării impozitului aferent(fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent territorial, sau certificate de atestare fiscală) ;
 • Certificat de radiere completat in 3 exemplare;
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care se doreşte păstrarea combinaţiei şi se achită tariful corespunzător (30lei, la sediul serviciului).

NOTĂ
Cererea se poate depune şi prin împuternicit, în baza unei procuri speciale, legalizate.
În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 01.07.1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se poate face în baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulatie in cazul scoaterii definitive a vehiculului din Romania (export)

Acte necesare:

 • Cererea proprietarului;
 • Certificatul de înmatriculare (în original);
 • Actul de identitate al proprietarului in original si copie. In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu certificat de inregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentantului legal al acestora;
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului in care se doreşte păstrarea combinaţiei şi se achită tariful corespunzător (30 lei, la sediul serviciului);
 • Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 • Documentul care atesta exportul vehiculului, în original şi copie (contract de vanzare cumpărare, factura, document vamal romanesc de export, document străin vamal de import, document de înmatriculare în străinătate sau alte înscrisuri oficiale străine din care sa rezulte exportul sau înmatricularea în străinătate);
 • Dovada achitării impozitului aferent (fisa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial, sau certificat de atestare fiscală);
 • Certificat de radiere completat in 3 exemplare;

NOTĂ

Cererea se poate depune şi prin împuternicit, în baza unei procuri speciale, legalizate.
Se poate da curs radierii si fără cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare si plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţi în străinătate.

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul predării acestuia către o unitate specializată în vederea dezmembrării

Acte necesare:

 • Cererea proprietarului;
 • Certificatul de înmatriculare (în original);
 • Actul de identitate al proprietarului (în original şi copie). În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat de înregistrare la Registrul Comerţului), precum şi împuternicirea reprezentantului legal al acestora.;
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care se doreşte păstrarea combinaţiei şi se achită tariful corespunzător (30 lei, la sediul serviciului );
 • Cartea de identitate a vehiculului (în original şi copie);
 • Certificatul de dezmembrare, în original;
 • Dovada achitării impozitului aferent (fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificat de atestare fiscală);
 • Certificat de radiere completat in 3 exemplare;

NOTĂ
Cererea se poate depune şi prin împuternicit, în baza unei procuri speciale, legalizate.
Dezmembrarea se poate face doar de unităţi autorizate, publicate pe site-ul APM sau RAR.

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul declarării furtului vehiculului

Acte necesare:

 • Cererea proprietarului;
 • Certificatul de inmatriculare (în original);
 • Actul de identitate al proprietarului (în original şi copie). În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat de înregistrare la Registrul Comerţului), precum şi împuternicirea reprezentantului legal al acestora.;
 • Documentul emis de poliţie care atesta furtul autovehiculului (însoţit de traducere legalizată în cazul în care este emis de o autoritate străină) ;
 • Cartea de identitate a vehiculului (în original şi copie);
 • Dovada achitării impozitului aferent (fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificat de atestare fiscală );
 • Certificat de radiere completat in 3 exemplare;

NOTĂ
Cererea se poate depune şi prin împuternicit, în baza unei procuri speciale, legalizate.

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în baza unei sentinţe judecătoreşti

Acte necesare:

 • Cererea proprietarului;
 • Sentinta (copie) ramasa definitiva;
 • Placutele cu numarul de inmatriculare;
 • Certificatul de inmatriculare (în original);
 • Actul de identitate al proprietarului (în original şi copie). În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat de înregistrare la Registrul Comerţului), precum şi împuternicirea reprezentantului legal al acestora.;
 • Cartea de identitate a vehiculului (în original şi copie);
 • Dovada achitării impozitului aferent (fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificat de atestare fiscală);
 • Certificat de radiere completat in 3 exemplare;

NOTĂ
Cererea se poate depune şi prin împuternicit, în baza unei procuri speciale, legalizate.


Instituția Prefectului Județului Tulcea