Protecția Datelor – Schengen

Sistemul Informatic Schengen (SIS) reprezintă o bază de date electronică de interes poliţienesc care permite autorităţilor competente din statele membre să coopereze în vederea menţinerii ordinii publice şi securităţii naţionale pe teritoriul statelor membre, folosind informaţii comunicate prin intermediul acestui sistem.

Ca etapă prealabilă în procesul de implementare a SIS II în România, se va infiinţa Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (SINS), care conţine semnalările de interes naţional şi interes Schengen emise de către autorităţile naţionale competente.

SINS permite autorităţilor naţionale competente ca prin intermediul unei proceduri de căutare automată în sistem să aibă acces la semnalările cu privire la persoane şi bunuri, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice în domeniile controlului trecerii frontierei de stat, al respectării regimului vamal, al eliberării vizelor şi permiselor de şedere, precum şi a celorlalte controale şi activităţi specifice efectuate de organele de poliţie sau de către alte autorităţi în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice şi a securităţii naţionale.

Categorii de persoane ale căror date pot fi introduse in SIS

Persoane care fac obiectul unor proceduri de extrădare sau de predare în baza unui mandat european de arestare

Persoane (inadmisibili) străine (cetăţeni terţi) împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării şi străinii împotriva cărora a fost dispusă măsura expulzării, returnării sau împotriva cărora a fost dispusă o măsură de îndepărtare de pe teritoriul României

Persoane dispărute sau care, în interesul propriei protecţii sau pentru prevenirea ameninţărilor, trebuie plasate în mod provizoriu într-un loc sigur la cererea autorităţii competente sau a autorităţii judiciare competente

Persoane citate pentru a se prezenta în faţa autorităţilor judiciare în cadrul unei proceduri penale care antrenează răspunderea cu privire la fapte pentru care au fost urmarite sau persoanele cărora trebuie să li se comunice o hotărâre penală

Persoane care fac obiectul supravegherii discrete sau controlului specific

Ce date personale pot fi introduse în SIS?

Numele şi prenumele, numele la naştere şi numele anterior, orice pseudonime care pot fi introduse separat, semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile, data şi locul naşterii, cetăţenia, motivul semnalării, autoritatea care emite semnalarea , decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării, măsurile care trebuie luate, etc.


Instituția Prefectului Județului Tulcea