Alte fonduri

CentenArt: program de finanțare și de parteneriate culturale

 

http://icr.ro/pagini/programul-de-finantare-si-de-parteneriate-culturale-centenart-pentru-anul-2016
Blue Labs – Finanțări pentru soluții inovatoare aplicate în mediul marin

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-labs-innovative-solutions-maritime-challenges
Programul ,,Promovarea diversității în cultura și arta în cadrul patrimoniului cultural european” – finanțări pentru acțiuni de parteneriat – Măsura B

http://www.fonduri-diversitate.ro/relatii-bilaterale_doc_222_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-actiuni-de-parteneriat-masura-b-runda-2-din-fondul-pentru-relatii-bilaterale_pg_0.htm
Apel deschis pentru programul RO18 – Întărirea capacității și cooperare instituțională între instituțiile publice, autoritățile locale și regionale române și norvegiene

http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/web/guest/-/lansare-apel-fondul-pentru-relatii-bilaterale-la-nivelul-programului-ro18-intarirea-capacitatii-si-cooperare-institutionala-intre-institutiile-publice
Apelul III pentru Programul RO01 – Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național

http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/en/-/lansare-apel-fondul-pentru-relatii-bilaterale-la-nivelul-programului-ro01-asistenta-tehnica-si-fondul-bilateral-la-nivel-national
Fondul pentru Inovare Civică (CIF) – finanțare pentru acțiuni de implicare în comunitate

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=18049&t=altefinantari
Programul ACCES – finanțări pentru sustinerea actiunilor si proiectelor culturale

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=18022&t=altefinantari
Subprogramul MEDIA: sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale – etapa de reinvestiții

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17999&t=altefinantari
Programul AAL – finanțări pentru proiectele ce vizează bunăstarea persoanelor cu demență și comunitățile lor

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17950&t=altefinantari
Programul de finanţare a proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităților naţionale, precum și de combatere a intoleranței

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17932&t=altefinantari
Apel de proiecte privind asistența directă a victimelor traficului de persoane

 http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17877&t=altefinantari
ICGEB – granturi pentru cercetare și oportunități de instruire 2016

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17700&t=altefinantari
Programul “WEB-ONG”: Proiectarea, dezvoltarea, implementarea și găzduirea gratuită a paginei de Internet pentru ONG-uri, Măsura 201

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17849&t=altefinantari
Programul ROSENC de Eficientizare Energetică în Iluminat

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=16408&t=altefinantari

 


Instituția Prefectului Județului Tulcea