Ordinele Prefectului

ORDINELE PREFECTULUI – anul 2016

 

  1. Ordinul nr. 63/23.03.2016 privind stabilirea numarului membrilor Consiliului Judetean Tulcea pentru legislatura 2016 – 2020
  2. Ordinul nr. 65/23.0.3.2016 privind numerotarea circumscriptiilor electorale din judetul Tulcea constitutite in vederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2016
  3. Ordinul nr. 68/23.03.2016 privind stabilirea numarului membrilor fiecarui consiliu local din judetul Tulcea pentru legislatura 2016 – 2020
  4. Ordinul nr. 67/23.03.2016 privind constituirea Comisiei tehnice judetene pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor locale din 05.06.2016
  5. Ordinul  nr. 145 din 17.06.2016 privind aprobarea Procedurii pentru emiterea ordinului privind constatarea încetării mandatului consilierului local sau județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia, conform art.12, alin.3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  6. Anexa la ordinul nr. 145 din 17.06.2016- Procedura pentru emiterea Ordinului privind constatarea încetării mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia, conform art.12, alin.3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
  7. Ordin nr. 378 din 25.10.2016 privind stabilirea costurilor serviciilor de copiere a documentelor solicitate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

ORDINELE PREFECTULUI – anul 2015

Ordinul 114 din 29.06.2015 privind constatarea suspendarii de drept a mandatului Primarului Municipiului Tulcea, domnul Hogea Constantin

Ordinul 56 din 10.03.2015 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comitetului Judetean
pentru Situatii de Urgenta Tulcea

A V I Z U L Nr. 1 din 26.02.2015 al Comisiei judetene de atribuire de denumiri Tulcea

Ordinul Nr. 9 din 23.01.2015 – Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2015

ORDINELE PREFECTULUI – anul 2014

Ordinul Nr. 200 privind stabilirea dimensiunilor stampilelor de control care se folosesc la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014 in judetul Tulcea

Ordinul Nr. 197 privind modificarea anexelor 2 si 3 la Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Tulcea, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.282/02.12.2013

Ordinul Nr. 192 Privind constituirea Comisiei tehnice cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor ce revin autoritatilor publice locale si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din judetul Tulcea, prevazute in legislatia in vigoare in domeniul alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014

Ordin Nr 53 privind Aprobarea Planului de Pregatire in Domeniul Situatiilor de Urgenta in anul 2014

Ordin Nr.65 din 5 martie 2014 privind reorganizarea Grupului de Lucru Mixt pentru Romi

Ordin Nr.82 din 25 martie 2014 privind asigurarea sediului şi dotarea Biroului Electoral Judeţean nr. 38 Tulcea

ORDINELE PREFECTULUI – anii 2010, 2011, 2012, 2013

Ordinul 26 privind suspendarea probei practice din cadrul procedurii de examinare a candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere pe raza judetului Tulcea

Ordinul 80 privind constituirea Comisiei de Disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarilor privitoare la faptele secretarilor UAT din jud. Tulcea, sesizate ca abateri

ORDIN NR. 114 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Institutiei Prefectului – Judetul Tulcea

ORDIN Nr 380 privind reorganizarea Colectivului de Analiza Tehnica la nivelul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Ordinul nr. 172 privind reorganizarea Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Tulcea

Ordinul nr. 387 privind reorganizarea Grupului Tehnic de Lucru de pe langa Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Tulcea

Ordin privind reorganizarea Comitetului Consultativ de Dialog Social

Ordin privind reorganizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Varstnice

Ordinul nr. 470 din privind modificarea art1 din Ordinul nr 173/2012 privind reorganizarea Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii 9/1998 si a legii 290/2003

Ordinul NR 717 privind Reorganizarea Institutiei Prefectului Judetul Tulcea

Ordinul NR 36 privind modificarea componentei Autoritătii teritoriale de prevenire si combatere a braconajului piscicol pe teritoriul administrativ al Judetului Tulcea

Ordinul nr 412 privind modificarea anexelor nr.2 si 3 la Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta , aprobat prin Ordinul Prefectului nr.72 /03.03.2008, cu modificarile ulterioare

Ordin Nr. 34 privind modificarea anexelor nr.1 si 2 la Regulamentul de organizare şi functionare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.72/03.03.2008, cu modificările ulterioare

Ordin Nr. 45 privind modificarea componentei Centrului Local de Combatere a Bolilor – Judetul Tulcea


Instituția Prefectului Județului Tulcea